Ejanseva.com


Submit Question - आपली संपर्क माहिती आणि प्रश्न येथे भरून पाठवा.

 


नोट - इंग्रजी मध्ये टाईप करून स्पेस बटन द्या. आपोआप इंगजी मधील मराठी मध्ये टाईप होईल. इंगजी आणि मराठी टाएपिंग चेंज करण्यासाठी Ctrl + G हा कीबोर्ड शॉर्टकट वापरा.

Name * आपले नाव [ मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत ]
Email * ईमेल आयडी [ फक्त इंग्रजी भाषेत ]
Mobile * मोबाईल नंबर [ फक्त इंग्रजी भाषेत ]
Address * शहर नाव / पत्ता [ मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत ]
Question / प्रश्न - आपल्याला ज्या विषयी अधिक माहिती हवी आहे, तसेच कुठलेही शासकीय कामकाज / कागदपत्रे / दाखले / जमीन खरेदी विक्री / संस्था नोंदणी इत्यादी संबधी आपला प्रश्न सविस्तर टाईप करून पाठवा. ईजनसेवा अधिकृत संपर्क प्रतिनिधी आपल्या ईमेल वर / फोनवर आपल्याला योग्य माहिती, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज नमुना तो कुठे कसा भरावा याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करतील. आपले शासकीय काम कमी वेळात कमी खर्चात योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आम्ही आपणास मदत करू. यासाठी आपणास 200 /- रुपये शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने पुढील पेजवर भरायचे आहे. त्यानंतरच आपल्याला आमच्याकडून संपर्क केला जाईल.
Dynamic Support System 2015-2020 | Ejanseva